Pages

Saturday, April 24, 2010

சீமான் என்ற பெயர் தூய தமிழ்ச் சொல்தான்!

கொளத்தூர் மணி அவர்கள் சரியாக ஈராண்டுக்கு முன்னர் சீமான் என்ற பெயர்
வடமொழிச் சொல் என்று கொளுத்திப் போட்டார். உடனே திராவிடப் பத்தர்கள்
அதனைப் பிடித்துக் கொண்டு தமிழ்ச் சொல் ஒன்றை வடமொழிக்கு வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அப்போது கொளத்தூர் மணி அவர்களின் கருத்துக்கு எதிர்வினையாக
நான் அளித்த கீழ்க்கண்ட விளக்கம் அதிகாலை மின்னிதழிலும், கீற்று, பிரவாகம், தமிழ் உலகம், தமிழ் மன்றம் மடற்குழுக்களிலும் வந்தன.

சீமான் என்பது தமிழ்ச் சொல்லே!
சீ என்ற ஓரெழுத்துச் சொல்லுக்குப் பல பொருள்கள் உண்டு. இலக்கியங்களில்
நுண்ணிய பொருளில் பயிலும் ஒரு அருமையான சொல்.
அவற்றுள் "திரு" என்பதுவும் "தூய்மை ஆக்கல்" என்பதுவும் "கூராக்குதல்"
என்பதுவும் உண்டு.
============================
9. சீ cī : (page 1471)
தூயதாக்குதல். (சூடா.) 5. cf. siv. To sharpen; கூர்மையாகச் சீவுதல்.
கணிச்சிபோற் கோடு சீஇ (கலித். 101).
சீ&sup5; cī
, < šrī. n. 1. Lakṣmī; இலக்குமி. சீத னங்கோடு புயங்கை கொண்டார் (கந்தரந்.
8). 2. Light, brilliancy; ஒளி. சீவனசத்துருச்
====================================பார்க்க - செ.ப.பே.அ
சீர், சீரங்கம், சீதனம், சீவகம் (சீ அகம்), சீதை, சீதம் போன்ற பல சொற்கள்
இன்றும் பெருவலமாகப் புழக்கத்தில் உள்ளன.
சீ என்ற எழுத்திற்கு நேர், கூர், தூய என்ற பொருள்கள் இருப்பதால்தான் சீதை
என்ற சொல்லுக்கு நேரானவள், நேர்மையானவள், உறுதியானவள் என்றெல்லாம்
பொருள்களுண்டு. தமிழில் இருந்து வடக்கே சென்ற சொற்களில் இதுவும் ஒன்று
என்று அறிஞர் சொல்லுவர். இந்தியில் சீதா என்றால் நேராக, நேரான என்று
பொருள்.
(அதுபோல சீதம் என்ற சொல் வடசொல் அல்ல. அது ஒரு அருமையான
தமிழ்ச் சொல். சீதம், சீம்பால், சீக்கை, சீசீ போன்ற சொற்களைத் தனியே எழுத
வேண்டும். )
மான் என்பது ஒரு உயர்தகையைக் குறிக்கும் பின்னொட்டுச் சொல். பெயர்
விகுதி என்றும் சொல்லுவர்.
பெருமான், அம்மான், எம்மான், அதியமான், தொண்டைமான், சேரமான்,
மலையமான், மருமான் போன்ற சொற்களில் பயிலும் மான் என்ற பின்னொட்டு
மிகத் தொன்மையானது.
மான் என்றால் மகன் என்ற பொருளும் உண்டு. (மலையாளிகள் மோன்,
மோனே என்று சொல்லுதல் நோக்கத்தக்கது)
==========================================
98. வேண்மான் vēṇ-māṉ : (page 3825)
அந்துவஞ் செள்ளை (பதிற்றுப். 9-ஆம் பதி.).
வேண்மான் vēṇ-māṉ
, n. < வேள் + மான்². Male member of Vēḷir-tribe; வேளிர் குலத்து மகன்.
நன்னன் வேண்மான் (அகநா. 97).
வேண vēṇa
==========================================செ.ப.பே.அ
ஆகவே, சீமான் என்றால்
நேர்மையானவன், தூய்மையானவன், உயர்ந்த குடிமகன், ஈரநெஞ்சினன்
நன்மகன் என்ற அருமையான பொருள்களே கிடைக்கின்றன. இன்னும் பொருத்தமாகச்
சொல்லவேண்டுமானால் "திருமகன்" என்பது சரியான பொருளாக இருக்கும்
ஆகவே, சீமான் என்பது எளிமையான உயர்ந்த தமிழ்ச் சொல்லன்றி வடமொழிச் சொல் இல்லவே
இல்லை. உயர்ந்த பணிகள் செய்யும் மதிப்பிற்குரிய கொளத்தூர் மணி அவர்கள்
இச்சொல்லை வடமொழி என்று சொல்வதற்குத் திராவிட பக்தி காரணமாகிவிடக் கூடாது. "சீ"
சிறீயாக விட்டு விட்டுப்
பின்னர் சீ என்று புழங்குதலை வடசொல் என்றால் யாருக்கு இழப்பு?
அன்புடன்
நாக.இளங்கோவன்
=======================================================================================
இந்த உரையாடலை கீழ்க்கண்ட சுட்டியில் காணலாம்.

திராவிடம் எதை எடுத்தாலும் வடமொழி வடமொழி என்று தமிழ்ச்சொற்களையும் வடமொழிக்கு வாரிக் கொடுத்தது வரலாறு. அப்படி வாரிக்கொடுத்தத் தமிழ்ச்சொற்களையும் மீட்டெடுக்க வேண்டிய கடமை தமிழர்க்கு உண்டு.

அன்புடன்
நாக.இளங்கோவன்
Wednesday, April 21, 2010

பாரதிதாசன் வாரம் - 2010

ஏட்டுக்குள் எழுதிவைக்க எத்தனையோ தானிருந்தும் - உன்
பாட்டுப் பரம்பரையே பல்லுடைந்து நிற்குதப்பா!
பல்லுடைந்து நிற்கையிலே பாவேந்த உனைப்பாட - என்
சொல்தளர்ந்து போவதைநான் என்னெவென்று சொல்வேனோ?
சொல்லியழ சொல்லில்லை சொல்லுவதும் ஆருக்கு? - உன்
முல்லைநிகர் முகமதியை முனையளவும் மறக்கவில்லை!
மறந்திட்டேன் நீசுமந்த திரவிடத்தை; நீயிருந்தால் - என்
துறப்பை எப்போதோ செய்திருப்பாய்!; தமிழானேன்!
தமிழிழந்த தமிழாளர் தமிழாகித் தமிழ்வாழ, - உன்
தமிழீழந் தமிழாளும் தமிழ்நாளும் எந்நாளோ?
எந்நாளும் ஏந்திடுவேன் ஏய்ப்பறியா தமிழ்நெஞ்சே, - என்
பொன்னான போராளி, போற்றுகின்றேன் பூதூவி!

அன்புடன்
நாக.இளங்கோவன்
21-04-2010